Toimintakertomukset

Toimintasuunnitelma 1.1.2020-31.12.2020  

6.9.1970 perustetun ammattiyhdistyksemme epävirallinen lyhenne on SOA, joka tunnetaan hyvin
näkemisen ja silmäterveyden toimialalla ja jota käytämme virallista nimeämme useammin. 

Sääntöjen mukainen epävirallinen nimemme on ruotsiksi Finlands Professionella i Optometri ja englanniksi Finnish Professionals of Optometry. Suomen Optometrian Ammattilaiset ry on ollut Toimihenkilöliitto ERTO ryn jäsenyhdistys 1.1.2015 alkaen. 

SOAn tavoitteet ja ammatillinen edunvalvonta

Tavoitteenamme on yhä vahvempi järjestäytyminen näönhuollon tehtäväkentässä ja kattavien työelämäpalveluiden tuottaminen optometrian ammattilaisille.

Tavoitteenamme on erilaisin toimin koota yhdistykseen kaikki optikon tai optometristin tutkinnon suorittaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, tutkintoa suorittavat optometristiopiskelijat sekä muut näönhuollon tehtävissä työskentelevät henkilöt. 

 • SOA panostaa ammatilliseen edunvalvontaa ja tiedottamiseen 
 • SOA kannustaa ja tukee optometrian ammattihenkilöitä lisä- ja täydennyskouluttautumaan. 
 • SOA tekee töitä sen eteen, että työelämässä mahdollistuu valmistumisen jälkeinen
    ammattilaiseksi kasvaminen
 • SOA osallistuu ja tukee rahallisesti optometrian opetussuunnitelman akkreditointitoimia. 
 • SOA vaikuttaa vahvasti lainsäädännöllisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin yhdessä toimialan
    sidosryhmien kanssa. 
 • SOA osallistuu optometrian ammattihenkilöiden täydennyskouluttautumisen seurantaan ja
    jakaa Optikkojen ammattioikeudet ja täydennyskoulutusrekisterin kustannukset 50%/50%
  periaatteella NÄE ry:n kanssa. SOA ja NÄE ovat
    v.1997 Optometrian Eettisen Neuvoston, OEN:n perustajajäseniä ja OEN on ylläpitänyt
    v.1999 lähtien em. seurantarekisteriä. 

SOAn toimintasuunnitelmassa on huomioitu Näkemisen ja silmäterveyden toimialan ja
Toimihenkilöliitto ERTOn strategiat.

SOA työmarkkinaedunvalvonta 

Optikkoliikkeissä noudatettavan työehtosopimuksen (tes) neuvottelevat ERTOn lakimies ja
asiantuntijat. Optikko TESsiä työstävät em. asiantuntijat, SOAn edunvalvontavaliokunta ja SOAn
hallitus. Neuvottelutulokset ja työehtosopimuksen hyväksyy SOAn hallitus. 

Optikoiden työehtosopimuksen sopijaosapuolina ovat ERTO ry ja Kaupan liitto. Voimassa oleva optikoiden valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus on solmittu 01.02.2018 ja on voimassa 28.02.2021 saakka. 

SOAn tavoitteena on lisätä luottamusmiesten määrää toimintavuoden aikana. 

SOA tukee luottamusmiestoimintaa 

Kaikille henkilöstönedustajille (HED) järjestetään perehdytysvalmennus ja jatkuvaa täydennyskoulutusta ERTOn toimesta. Näistä palkallisista koulutuksista sovitaan työnantajien kanssa työehtosopimuksen koulutussopimuksessa.

SOA jäsentoiminta ja tapahtumat 2020 

 • SOA osallistuu 15.-17.5.2020 järjestettäville EAOO Helsinki2020-päiville ammattilaisnäyttelyyn
    omalla osastollaan 
 • Kevät ja syyskokouksen yhteydessä järjestetään myös rennompi kollegatapaaminen tai koulutustilaisuus jäsenille. 
 • SOA tukee ja tarjoaa jäsenilleen täydennyskouluttautumismahdollisuuksia.
 • SOA kehittää työpaikkatoimintaa
 • SOA täyttää 50 v ja tämä näkyy toiminnassamme vuoden aikana

 Työelämäpalvelut

 • ERTOn palvelut ovat  myös SOAn jäsenten käytettävissä. >>
    https://www.erto.fi/palvelut/edut 
 • ERTOn ja ERTOn aluejärjestöjen tarjontaa tuodaan aktiivisemmin jäsenten tietoon

SOAn omat lisäpalvelut jäsenille

 • Vuokatin Kulta-Katin jäsenhintaiset (250 €/vk) lomaviikot (3,4,6 ja 30) + neuvoteltavat
    etuhintaiset lisäviikot 
 • Asianajotoimisto Eversheds:n maksuton puhelinneuvonta jäsenten henkilökohtaisissa
    yksityisoikeudellisissa asioissa 
 • Verkossa ilmestyvän NÄE-ammattilehden laajemmat lukuoikeudet 
 • Edulliset hinnat yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin 

 SOAn edustukset ja yhteistyö

SOAn hallitus muodostuu puheenjohtajasta ja vähintään 5:stä ja enintään
9:stä varsinaisesta jäsenestä, joista kaksi on optometristiopiskelijoita. 

 • SOAn puheenjohtaja on ERTOn hallituksen varsinainen jäsen. 
 • SOAlla on nimetty asiantuntijaedustaja Metropolia Ammattikorkeakoulun optometrian
    koulutusohjelman neuvottelukunnassa ja Optometrian Eettisessä Neuvostossa (OEN). 
 • SOA on Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n yhteistyöjäsen sekä Retinitis ry:n
    kannatusjäsen. 
 • SOAn edustaja osallistuu NÄE ry:n yhteistyövaliokunnan toimintaan 
 • SOA osallistuu NÄE ry:n delegaatiossa ECOO:n (European Council of Optometry and
    Optics) toimintaan. 
 • ERTOn ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistä koostuva edustajisto. Edustajistoon valitaan
    jäsenyhdistyksistä edustajat jäsenmäärän suhteessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. ERTOn
    edustajistossa SOAlla on 2 varsinaista jäsentä. Varsinaisilla jäsenillä on myös kutsujärjestyksessä
    kutsuttavat varajäsenet. Uusi edustajiston kausi on 2.2.2020-2/2023. 

SOAn tiedottaminen 

 • SOAlla on uudet kotisivut soary.fi osoitteessa 
 • SOA tiedottaa aktiivisesti alan ammatillisista ja työehtosopimukseen liittyvistä asioista 
 • Jäsenistöä tiedotetaan sähköpostitse, kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.   https://www.facebook.com/Optometrianammattilaiset/
 • SOAn jäsenet saavat ajankohtaista tietoa monelta taholta. SOAn omia uutiskirjeitä lähetetään
    vähintään kahdeksan kertaa vuodessa ja tämän lisäksi jäsenet saavat tietoa ERTOn, NÄE ry:n ja
    OEN:n uutiskirjeistä/tiedotteista.
 • SOAn järjestämät tapahtumat ja koulutukset löytyvät ERTOn tapahtumakalenterista ja
    niistä tiedotetaan jäseniä myös SOA uutiskirjeissä. 
 • SOAn luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut saavat lisäksi erillisiä kohdennettuja
    tiedotteita ERTOlta 
 • SOAn hallitus viestii sisäisesti käyttäen sähköpostia ja WhatsApp-ryhmää.
 • SOAlla on jokaisessa ERTOn E> lehdessä (4 krt/v) oma osio toimialamme asioista

SOAn talous ja taloushallinto

Jäsenmaksut maksetaan ERTOon ja kaikille jäsenyhdistyksille suoritetaan vuosittain määriteltävää, prosentuaalista yhdistyspalautetta.   

Lisäksi ERTO tukee jäsenyhdistysten järjestämää ammatillista koulutusta, työpaikkakäyntejä ja
oppilaitostoimintaa. 

SOA siirtyi sähköiseen kirjanpitoon 10/2018 käyttäen Netvisor-taloushallinto-ohjelmaa. SOA ostaa
kirjanpitopalvelua ja kirjanpidollista neuvontaa Tilipenninki Oy:ltä. Vuonna 2020 vuoden 2019
tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastusyhteisö Nexia Oy. 

 

KOKO-kassa

Optikot, optometristit ja työssä käyvät optometristiopiskelijat vakuutetaan työttömyyden varalta KOKO-kassassa (ent.IAET-kassa), jonka jäseneksi liitytään SOAn jäsenyyden yhteydessä. KOKO-kassan maksu peritään ERTOn jäsenmaksun yhteydessä ja kassan asiamiehenä toimii ERTOn asiamies. 

 Helsingissä 17.11.2019

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry hallitus 

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Olet yksi meistä, jos työskentelet terveydenhuollon ammattilaisena optikkoliikkeessä, yksityisessä terveydenhuollossa, lääkäriasemalla tai sairaalassa tai toimit muissa näönhuollon tehtävissä. Kun liityt SOAan, liityt samalla Toimihenkilöliitto ERTOon ja saat käyttöösi kaikki liiton palvelut ja edut.

SOAn ja ERTOn jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua ERTOn vuosittain järjestämiin noin 300 erilaiseen tilaisuuteen ja tapahtumaan. Katso tarkemmat tiedot tapahtumakalenteristamme tai ERTOn sivuilta. Tapahtumakalenteristamme näet myös ajankohtaiset Näe ry:n järjestämät tapahtumat ja koulutukset.

Haluatko henkilöstönedustajaksi eli HEDiksi? HEDit ovat työntekijöiden työpaikalla keskuudestaan valitsemia henkilöitä, jotka toimivat työpaikoilla luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työsuojeluvaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä sekä heidän varamiehinään. Osa HEDeistä voi hoitaa samaan aikaan useampia pestejä.