Yrittäjäjärjestöt: Asiakas valitsee – paras tuottaa

Suomessa sote-palveluiden järjestämisvastuu on julkisella sektorilla. Nämä palvelut rahoitetaan pääosin verorahoituksella. Asiakasmaksujen osuus rahoituksesta on minimaalinen. Näin on voitu turvata kyseisten palveluiden oikeudenmukainen ja tarvelähtöinen saatavuus. Palvelujärjestelmän suurimpia haasteita on nyt ja tulevaisuudessa palveluiden saatavuuden turvaaminen. – Sote-palveluiden saatavuutta…

Source

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Olimme mukana vastaamassa Helsingin Sanomissa 21.1.2019 esitettyihin virheellisiin väitteisiin optikoiden ammattitaidosta. Optometristi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmassa ei kouluteta liiketalouden tai myynnin ammattilaisia, vaan Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden erikoisalaa ovat näkeminen ja silmäterveys.

Osallistu verkkoseminaariin ”Arjen innovaatioilla työhyvinvointia ja tuottavuutta” 29.11 klo 9:30-10:30 .   Projektipäällikkö Minna Issakainen Hämeen Ely-keskuksesta kertoo työpaikoilla kokeilluista arjen innovaatioista, joiden tavoitteena on ollut lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta. Verkkoseminaarissa kuulet arvioita siitä, miten...

Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työpaikan turvallisuuteen, työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn liittyvissä asioissa työpaikalla. Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus on edistää työnantajan työntekijöiden välistä vuorovaikutusta, sekä parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ...