Fimean Lääkinnällisten laitteiden lainsäädännön muutokset -webinaari

Fimea järjestää sidosryhmille suunnatun lääkinnällisten laitteiden lainsäädännön muutoksia koskevan tiedotus- ja keskustelutilaisuuden torstaina 6.5.2021 klo 9:00–15:30. Tilaisuus järjestetään webinaarina. Tilaisuudessa esitellään 26.5.2021 voimaan tulevan EU-lainsäädännön asettamia muutoksia sekä lääkinnällisille laitteille, talouden toimijoille että laitteiden ammattimaiselle käytölle.

Lähde

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Olimme mukana vastaamassa Helsingin Sanomissa 21.1.2019 esitettyihin virheellisiin väitteisiin optikoiden ammattitaidosta. Optometristi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmassa ei kouluteta liiketalouden tai myynnin ammattilaisia, vaan Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden erikoisalaa ovat näkeminen ja silmäterveys.

Osallistu verkkoseminaariin ”Arjen innovaatioilla työhyvinvointia ja tuottavuutta” 29.11 klo 9:30-10:30 .   Projektipäällikkö Minna Issakainen Hämeen Ely-keskuksesta kertoo työpaikoilla kokeilluista arjen innovaatioista, joiden tavoitteena on ollut lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta. Verkkoseminaarissa kuulet arvioita siitä, miten...

Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työpaikan turvallisuuteen, työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn liittyvissä asioissa työpaikalla. Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus on edistää työnantajan työntekijöiden välistä vuorovaikutusta, sekä parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ...