Optometrian Eettinen Neuvosto

Laillistettujen optikkojen ammatinharjoittamista ohjaa ja valvoo Optometrian Eettinen Neuvosto OEN. OEN voi antaa lausuntoja, toimintaohjeita, suosituksia sekä muita kannanottoja. Se myös seuraa ja valvoo niiden toteutumista. OEN voi antaa huomautuksia tai varoituksia sekä tarvittaessa saattaa asian valvovan viranomaisen tutkittavaksi.Jäsenet: Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät, OEN:n puheenjohtaja Jari Ahlgren, optikko, optometristi, B.Sc. in Optometry (U.S) Satu Autio, optometristi YAMK, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Merja Kuusela, optometristi, koulutuspäällikkö Ulla Wiklund, silmätautien erikoislääkäri

Asiantuntijajäsenet: Soile Lindstedt, järjestöpäällikkö, ERTO Panu Tast, toimitusjohtaja, NÄE ry

Sihteeri: Tarja Paussoi, järjestökoordinaattori, NÄE ry

Yhteydenotto: oen@naery.fi

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Olet yksi meistä, jos työskentelet terveydenhuollon ammattilaisena optikkoliikkeessä, yksityisessä terveydenhuollossa, lääkäriasemalla tai sairaalassa tai toimit muissa näönhuollon tehtävissä. Kun liityt SOAan, liityt samalla Toimihenkilöliitto ERTOon ja saat käyttöösi kaikki liiton palvelut ja edut.

SOAn ja ERTOn jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua ERTOn vuosittain järjestämiin noin 300 erilaiseen tilaisuuteen ja tapahtumaan. Katso tarkemmat tiedot tapahtumakalenteristamme tai ERTOn sivuilta. Tapahtumakalenteristamme näet myös ajankohtaiset Näe ry:n järjestämät tapahtumat ja koulutukset.

Haluatko henkilöstönedustajaksi eli HEDiksi? HEDit ovat työntekijöiden työpaikalla keskuudestaan valitsemia henkilöitä, jotka toimivat työpaikoilla luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työsuojeluvaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä sekä heidän varamiehinään. Osa HEDeistä voi hoitaa samaan aikaan useampia pestejä.