Optikot ovat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisia

Silmätautiopin dosentti Olavi Pärssinen osuu oikeaan arvelleessaan valtaosan piilolinssien aiheuttamista ongelmista johtuvan niiden huolimattomasta käytöstä (Minä väitän, HS 21.1.2019). Ilmiöstä on huolissaan myös näkemisen ja silmäterveyden toimiala.

Virheellisiä sen sijaan ovat Pärssisen väitteet siitä, että optikoiden koulutus tähtää myymiseen, ja ettei optikoiden tekemässä tarkastuksessa saa kattavaa kuvaa silmän hyvinvoinnista ja mahdollisista alkavista vaurioista.

Optometristi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmassa ei kouluteta liiketalouden tai myynnin ammattilaisia, vaan Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden erikoisalaa ovat näkeminen ja silmäterveys.

Laillistetuilla optikoilla on terveydenhuollon ammattihenkilöinä velvollisuus toimia lakien, asetusten ja toimialalle määriteltyjen eettisten periaatteiden mukaisesti; samoin kuin velvollisuus arvioida asiakkaan silmäterveydentilaa jokaisessa tutkimuksessa. Asiakkaalle on kerrottava löydöksistä ja ohjattava tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Optikoiden ja silmälääkärien sujuva yhteistyö on Suomessa arkipäivää; maamme 688 optikkoliikkeestä noin 90 prosentissa tarjotaan myös silmälääkärin vastaanottopalvelu.

Suomessa piilolaseja sovittavat siihen laillistavan koulutuksen saaneet optikot. Ensisovituksessa sekä säännöllisissä kontrolleissa tehdään silmien perustutkimus, mikroskopointi ja arvio silmien terveydentilasta. Kuluttaja voi hankkia piilolaseja nykyään myös kanavista, joissa hän ei missään vaiheessa prosessia kohtaa terveydenhuollon ammattilaista. Tutkimukset tai ohjeistukset eivät käyttäjää tällöin tavoita, toisin kuin vastuullisen terveydenhuollon palveluntuottajan kanssa asioidessa.

Saija Flinkkilä
tutkintovastaava, optometria, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Leila Kemppainen
tutkintovastaava, optometria, Oulun ammattikorkeakoulu

Taina Ponto
puheenjohtaja, Suomen Optometrian Ammattilaiset ry

 

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 29.1.2019

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Olimme mukana vastaamassa Helsingin Sanomissa 21.1.2019 esitettyihin virheellisiin väitteisiin optikoiden ammattitaidosta. Optometristi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmassa ei kouluteta liiketalouden tai myynnin ammattilaisia, vaan Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden erikoisalaa ovat näkeminen ja silmäterveys.

Osallistu verkkoseminaariin ”Arjen innovaatioilla työhyvinvointia ja tuottavuutta” 29.11 klo 9:30-10:30 .   Projektipäällikkö Minna Issakainen Hämeen Ely-keskuksesta kertoo työpaikoilla kokeilluista arjen innovaatioista, joiden tavoitteena on ollut lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta. Verkkoseminaarissa kuulet arvioita siitä, miten...

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa on siirrytty 1.4.2022 alkaen 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan. 1.5.2023 alkaen vuosiloma annetaan 5-päiväisen vuosilomaviikon mukaisesti. Tule mukaan Sote ry:n jäseniltaan oppimaan ja kertaamaan 5-päiväiseen vuosilomaviikkoon liittyv...