Jouluviikon, uudenvuodenviikon ja loppiaisviikon työaika optikoiden työehtosopimuksen mukaan

 

Jouluviikon (vk 52) työaika on tänä vuonna tavallista lyhyempi, kun sekä jouluaatto että tapaninpäivä osuvat arkipäiville ja lyhentävät siten työaikaa. Myös uudenvuodenpäivästä saa arkipyhäviikon työajan lyhennyksen.

 

Työaika kokoaikaisilla

Kokoaikaisilla, joiden työaika on normaalisti 37,5 tuntia, saa jouluviikolla lähtökohtaisesti teettää siis enintään kolme työpäivää (á 7,5 tuntia). Työajan lyhennyksen eli kaksi ylimääräistä vapaapäivää saa antaa vaihtoehtoisesti myös kahtena joulua edeltävänä viikkona tai kahtena jouluviikon jälkeisenä viikkona. Jos ylimääräiset vapaapäivät annetaan jouluviikkoa ennen tai sen jälkeen, voi jouluviikolla olla siis enintään viisi työpäivää.

Vastaavasti uuden vuoden viikolla (vk 1) työaika lyhenee yhdellä työpäivällä eli tämä työviikko on lähtökohtaisesti nelipäiväinen.

Jos käytössä on työajan tasoittumisjärjestelmä, voi jouluviikolla olla yli kolme ja uuden vuoden viikolla yli neljä työpäivääkin, kunhan työajan lyhennys eli vapaapäivät annetaan jonain muuna viikkona tasoittumisjärjestelmässä.

 Paikallisesti sopimalla jouluviikon työajan lyhennys voidaan myös antaa lyhentämällä työaikaa yhteensä 15 tuntia ilman, että työpäivien lukumäärä vähenee eli lyhentämällä työpäivien pituutta niin, että lyhentäminen vastaa 15 tuntia. Vastaavasti uuden vuoden viikon työajan lyhennys 7,5 tuntia voidaan sopia annettavaksi tällä tavoin.

 

Työaika osa-aikaisilla

Osa-aikaisilla (työaika alle 37,5 tuntia viikossa) työajan lyhennys annetaan joko rahakorvauksena tai lyhentämällä työaikaa samalla tavoin kuin kokoaikaisilla eli antamalla ylimääräistä vapaata jouluviikolla, kahtena joulua edeltävänä viikkona tai kahtena jouluviikon jälkeisenä viikkona tai työajan tasoittumisjärjestelmässä, jos sellainen on käytössä.

Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Eli jos työaika on esimerkiksi 30 tuntia viikossa, lyhentävät jouluviikon arkipyhät työaikaa yhteensä (30/5) x 2 = 12 tuntia tai työntekijälle maksetaan rahakorvaus 12 tunnista muun palkan päälle. Vastaavasti 30 tuntia viikossa tekevän työaika lyhenee uuden vuoden viikolla (30/5) x 1 = 6 tuntia.

 

Aattovapaat

Optikoiden työehtosopimuksessa on myös aattovapaata koskeva säännös, jossa todetaan, että toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa sijoitetaan vapaapäivistä kaksi seuraaviin aattoihin:

  • pääsiäislauantai
  • juhannusaatto
  • jouluaatto
  • uudenvuodenaatto.

 

Työsuhteen alkamisvuonna aattovapaat annetaan, jos työsuhde on alkanut ennen pääsiäisviikkoa. Vuosilomalle sijoittuvat aattovapaat lasketaan saaduiksi aattovapaiksi. Poissaolot eivät muuta työvuoroluettelon mukaisia vapaapäiviä. Työnantaja voi korvata aattovapaat maksamalla kyseisinä päivinä tehdystä säännöllisestä työstä 100 %:lla korotettu palkka. Tämän lisäksi työntekijän työaikaa lyhennetään antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahtena edeltävänä viikkona, kahtena seuraavana viikkona tai tasoittumisjärjestelmässä. Aattovapaa ei koske alle 37.5 tuntia tekevää, ellei toisin sovita.

 

 

 

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Olet yksi meistä, jos työskentelet terveydenhuollon ammattilaisena optikkoliikkeessä, yksityisessä terveydenhuollossa, lääkäriasemalla tai sairaalassa tai toimit muissa näönhuollon tehtävissä. Kun liityt SOAan, liityt samalla Toimihenkilöliitto ERTOon ja saat käyttöösi kaikki liiton palvelut ja edut.

SOAn ja ERTOn jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua ERTOn vuosittain järjestämiin noin 300 erilaiseen tilaisuuteen ja tapahtumaan. Katso tarkemmat tiedot tapahtumakalenteristamme tai ERTOn sivuilta. Tapahtumakalenteristamme näet myös ajankohtaiset Näe ry:n järjestämät tapahtumat ja koulutukset.

Haluatko henkilöstönedustajaksi eli HEDiksi? HEDit ovat työntekijöiden työpaikalla keskuudestaan valitsemia henkilöitä, jotka toimivat työpaikoilla luottamusmiehinä, luottamusvaltuutettuina, työsuojeluvaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä sekä heidän varamiehinään. Osa HEDeistä voi hoitaa samaan aikaan useampia pestejä.